Toegevoegd: toestemmingsformulieren voor afname intelligentie- en psychologisch onderzoek
Er staat een nieuw groeidocument online
Welkom

Welkom op de website van het Centrum Passend Onderwijs (CPO) van Onderwijsstichting KempenKind. Als onderdeel van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (PO) De Kempen verlenen wij vanaf 1 augustus 2014 diensten op het gebied van informatie, consultatie en ondersteuning aan ouders en scholen in regio De Kempen. Het Centrum heeft een loketfunctie waar ouders/verzorgers, scholen en instanties in de regio kunnen aankloppen voor vragen en ondersteuning met betrekking tot het onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd en de voorschoolse educatie. Het Centrum is gehuisvest in het gebouw van De Piramide in Bladel.
 
U vindt op deze site alle informatie over de mogelijkheden voor extra ondersteuning voor de leerlingen. In de praktijk zal het gaan om een beperkt aantal leerlingen. Het is de verantwoordelijkheid van de interne begeleider van de basisschool om de noodzakelijke extra ondersteuning te organiseren. Iedere basisschool heeft een ondersteuningsteam ook wel zorg(advies)team genoemd. Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften worden in dit team besproken. Daarbij worden de ouders heel nadrukkelijk betrokken.

                                                                                                                                                   
Jan Karsmakers                                                                                         André van den Heijkant
Voorzitter Comissie van                                                                           Coördinator Personeel & Organisatie,
Toelaatbaarheidsverklaringen, regio Bladel                                           Centrum Passend Onderwijs
jkarsmakers@kempenkind.nl                                                                    avdheijkant@kempenkind.nl

                                                                                            
  Neeltje Daniels                                                                                       Petra de Bruijn
  Coördinator Centrum Passend Onderwijs                                           Secretariaat Centrum Passend Onderwijs
  Voorzitter Commissie Extra Ondersteuning                                        Secretariaat Commissie Extra Ondersteuning
  ndaniels@kempenkind.nl                                                                       pdbruijn@kempenkind.nl