Formulieren - Toestemmingsformulieren

1) Toestemmingsformulier OST
Met dit formulier geven ouders / verzorgers toestemming voor de bespreking van hun kind in het ondersteuningsteam van de school.

2) Toestemmingsformulier intelligentieonderzoek
Met dit formulier geven ouders / verzorgers toestemming voor de afname van een intelligentieonderzoek.

3) Toestemmingsformulier psychodiagnostisch onderzoek
Met dit formulier geven ouders / verzorgers toestemming voor de afname van een psychologisch onderzoek.