Aanbod - Onderzoek

Diagnostiek 
  • Intelligentie / IQ - onderzoek, individueel (WISC III, WPPSI, SON-R) of klassikaal (NIO, NSCCT)
  • Dyslexie
  • Aandacht, concentratie en geheugen
  • Sociaal-emotioneel functioneren
  • Vooronderzoek ontwikkelingsstoornis (bijv. autisme en ADHD)
  • Psychodiagnostisch onderzoek
  • Logopedie,  screening en vervolgonderzoek
  • MRT- screening: Motorische Remedial Teaching