Aanbod - Begeleiding

Momenteel bieden wij ondersteuning op de volgende gebieden.
 • Omgaan met moeilijk gedrag (cluster 4)
 • Werkhouding, taakaanpak (leerstrategie: leren leren)
 • Autisme
 • Pesten
 • Rekenen, dyscalculie
 • Lezen, dyslexie
 • Jonge (risico) kind en voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
 • Motorische Remedial Teaching (MRT)
 • Groepsvorming
 • Omgaan met moeilijke groepen
 • Klassenmanagement
 • Omgaan met verlies, rouwverwerking (bij overlijden, scheiden, e.d.)
 • Screening logopedie
Werkvormen en methodieken
 • Beeldbegeleiding, School Video Interactie Begeleiding (SVIB)
 • Co-teaching (coaching on the job)
 • Implementatie en ondersteuning van de 1-Zorgroute (handelings- en opbrengstgericht werken)
 • Numicon
 • Brain Blocks
 • Taal in Blokjes
Trainingen
 • Faalangstreductie
 • Theory of Mind (TOM)
 • Weerbaarheidstraining Rots en Water
Ouders
 • Oudercursus Positief Opvoeden