Aanbod - Consultatie

Centrum Passend Onderwijs vervult een consultatieve functie, bijvoorbeeld
  • bij het opstellen van het groeidocument (zie elders om het document te downloaden)
  • bij het opstellen van ontwikkelingsperspectieven
  • ter ondersteuning van het werken met ParnasSys
  • door de deelname aan het ondersteuningsteam van de basisschool
  • door de deelname aan de Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen - Bladel.