Informatie - Toeleiding extra ondersteuning

Voor extra ondersteuning gebruikt u eerst stappenplan 1.
Als stappenplan 1 doorlopen is, volgt stappenplan 2.

Download hier
  1. Stappenplan toeleiding extra ondersteuning KempenKind Centrum Passend Onderwijs.
  2. Stappenplan toeleiding extra ondersteuning SWV PO de Kempen.
Voor het onderliggende beleid, kunt u het document Toeleiding naar extra ondersteuning binnen het SWV PO de Kempen downloaden.