Informatie - Informatie voor ouders

Wilt u als ouders / verzorgers meer weten over Passend Onderwijs in relatie tot uw kind, dan zal de school waar uw kind onderwijs geniet u  graag nader informeren. De school kan u duidelijk maken hoe de inspraak van ouders geregeld is, waar zij terecht kunnen met ondersteuningsvragen en klachten én hoe de privacy geborgd wordt.

Algemene informatie vanuit het samenwerkingsverband treft u aan in het document Ouderinformatie Passend Onderwijs.

Zit uw kind op een KempenKind school en denkt u als ouder / verzorger dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft? Dan is het mogelijk om middels het Toestemmingsformulier voor ouders / verzorgers uw kind aan te melden voor bespreking in het ondersteuningsteam van de school.